sản phẩm Máy lọc nước đầu nguồn

  • Nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích, tháo lắp dễ dàng
  • Vật liệu có độ bền cao, Gia công cơ khí chính xác, Máy móc thiết bị hiện đại tại Nhật bản
  • Tiêu chuẩn Việt Nam: QCVN 01-2009 / QCVN 01-1:2018/BYT
  • Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS S 3201: Tiêu chuẩn Nhật Bản, JWPAS B 100: Hiệp hội nước Nhật Bản, Tiêu chuẩn chất lượng ISO:900
  • Bảo hành 12 năm
22 %
28 %
29 %
10.680.000

sản phẩm Lõi lọc hikarix

  • Chi phí sử dụng nước sạch tối ưu
  • Diệt vi khuẩn tại màng lọc
  • Công suất màng lọc cao
  • Tiêu chuẩn Việt Nam: QCVN 01-2009 / QCVN 01-1:2018/BYT
  • Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS S 3201: Tiêu chuẩn Nhật Bản, JWPAS B 100: Hiệp hội nước Nhật Bản, Tiêu chuẩn chất lượng ISO:900
22 %
3.500.000
25 %
3.000.000
17 %
2.500.000

Sản phẩm phụ trợ

Giải pháp phụ trợ, Hỗ trợ cho nguồn nước ô nhiễm nặng hoặc có độ cứng nguồn nước vượt giới hạn cho phép

45 %
1.200.000
15 %
25 %
150.000