PHP Uploader - By Phenix-TN & Mr.Anderson
Linux cpanel7.sdns.vn 3.10.0-962.3.2.lve1.5.42.el7.x86_64 #1 SMP Mon Nov 9 08:11:18 EST 2020 x86_64
okokok/home/hikarixcomvn/public_htmlokokok Tin tức – Trang 132 – Hikarix

Category Archives: Tin tức

Chính sách bảo hành của Hikarix Việt Nam

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 1.Thời hạn bảo hành Toàn bộ máy lọc nước được bảo hành 12 năm kể từ thời điểm lắp đặt hoặc thời điểm mua hàng (ngày trên hóa đơn). Điều kiện bảo hành không áp dụng với những bộ phận, linh kiện, thành phần, yếu tố có tính hao mòn (các […]

Hợp đồng đại lý Hikarix Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——***—–   HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ Số : …/HĐĐL   Hôm nay, ngày… tháng… năm… tại… chúng tôi gồm có BÊN NHÀ CUNG CẤP (Bên A): Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HIAKRIX VIỆT NAM MST: 0107867451 VPGD: P.2404, tòa […]